Lovisa Dagmar Gustafsson

Födelsedatum:1894-01-22
Dödsdatum:1981-07-12
Gravsatt:1981-07-22
Ort:Brålanda
Gravnummer:B3 1A 17, 18, 19
B3 1A    17, 18, 19

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Brålanda 3

Allégatan 11
460 65 Brålanda