Sven Fredrik Johansson

Födelsedatum:1981-03-13
Dödsdatum:1953-11-17
Gravsatt:1953-11-29
Ort:Brålanda
Gravnummer:B3 1A 10, 11, 12
B3 1A    10, 11, 12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Brålanda 3

Allégatan 11
460 65 Brålanda