Alf Lennart Olsson

Födelsedatum:1935-09-19
Dödsdatum:1964-09-08
Gravsatt:1964-09-20
Ort:Gunnarsnäs
Område: D
Gravnummer:G1 D 129

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Gamla

Allégatan 11
460 65 Brålanda