Anna Axelia Olsson

Födelsedatum:1890-12-30
Dödsdatum:1979-09-16
Gravsatt:1979-09-28
Ort:Brålanda
Område: D
Gravnummer:G1 D 129

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Gamla

Allégatan 11
460 65 Brålanda