Augusta Andersson

Födelsedatum:1871-06-03
Dödsdatum:1948-12-15
Gravsatt:1948-12-29
Ort:Gestad
Område: D
Gravnummer:G1 D 119, 120, 121

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Gamla

Allégatan 11
460 65 Brålanda