Jonas Johan Andersson

Födelsedatum:1844-01-15
Dödsdatum:1916-08-22
Gravsatt:1916-08-27
Ort:Gestad
Område: D
Gravnummer:G1 D 142

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Gamla

Allégatan 11
460 65 Brålanda