Karl August Andersson

Födelsedatum:1867-07-07
Dödsdatum:1941-01-10
Gravsatt:1941-01-22
Ort:Erikstad
Område: D
Gravnummer:G1 D 119, 120, 121

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Gamla

Allégatan 11
460 65 Brålanda