Anders Johan Larsson

Födelsedatum:1867-04-24
Dödsdatum:1948-05-20
Gravsatt:1948-05-28
Ort:Gestad
Område: H
Gravnummer:G1 H 324

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Gamla

Allégatan 11
460 65 Brålanda