Anna Maria Andersson

Födelsedatum:1973-04-06
Dödsdatum:1973-04-08
Gravsatt:1973-04-18
Ort:Brålanda
Område: 1
Gravnummer:G3 1 223, 224, 225

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda