Einar Andersson

Födelsedatum:1899-12-23
Dödsdatum:1970-06-14
Gravsatt:1970-06-25
Ort:Gestad
Område: 1
Gravnummer:G3 1 216, 217

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda