Gustaf Hjalmar Andersson

Födelsedatum:1910-10-06
Dödsdatum:1984-09-07
Gravsatt:1984-09-14
Ort:Gestad
Område: 1
Gravnummer:G3 1 114, 115

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda