Lars Andersson

Födelsedatum:1896-11-20
Dödsdatum:1976-03-09
Gravsatt:1976-03-20
Ort:Gestad
Område: 1
Gravnummer:G3 1 185, 186

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda