Nanny Ingeborg Sofia Andersson

Födelsedatum:1905-04-07
Dödsdatum:1998-08-15
Gravsatt:1998-08-27
Ort:Gestad
Område: 1
Gravnummer:G3 1 216, 217

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda