(Aisa) Maria Kajsa Alice Björnetun

Födelsedatum:1926-09-12
Dödsdatum:2021-07-24
Gravsatt:2021-08-20
Ort:Brålanda
Område: 2
Gravnummer:G3 2 249, 250

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda