Åke Gunnar Olsson

Födelsedatum:1931-05-27
Dödsdatum:2016-06-30
Gravsatt:2016-07-12
Ort:Brålanda
Område: 2
Gravnummer:G3 2 326, 327

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda