Anders Harald Björnetun

Födelsedatum:1920-03-22
Dödsdatum:2012-07-12
Gravsatt:2012-08-03
Ort:Brålanda
Område: 2
Gravnummer:G3 2 249, 250

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda