Anna Elsa Lucia Olsson

Födelsedatum:1929-12-13
Dödsdatum:2013-09-09
Gravsatt:2013-09-27
Ort:Gestad
Område: 2
Gravnummer:G3 2 326, 327

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda