Anna Ingeborg Larsson

Födelsedatum:1933-10-03
Dödsdatum:2017-01-07
Gravsatt:2017-02-07
Ort:Brålanda
Område: 2
Gravnummer:G3 2 332, 333

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda