Gun Maria Kristina Jonsson

Födelsedatum:1935-08-09
Dödsdatum:2004-12-14
Gravsatt:2005-01-04
Ort:Vänersborg
Område: 2
Gravnummer:G3 2 330, 331

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda