Ingbritt Solveig Nilsson

Födelsedatum:1941-02-25
Dödsdatum:2014-09-18
Gravsatt:2014-10-03
Ort:Gestad
Område: 2
Gravnummer:G3 2 282, 283

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda