Ingrid Kristina Severinson

Födelsedatum:1941-07-24
Dödsdatum:2015-10-16
Gravsatt:2015-10-30
Ort:Brålanda
Område: 2
Gravnummer:G3 2 320

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda