Johan Ragnar Karlsson

Födelsedatum:1929-08-15
Dödsdatum:2004-11-09
Gravsatt:2004-12-07
Ort:Gestad
Område: 2
Gravnummer:G3 2 324

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda