John Torsten Serverinson

Födelsedatum:1939-01-13
Dödsdatum:2022-08-24
Gravsatt:2022-09-13
Ort:464 65
Område: 2
Gravnummer:G3 2 320

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda