Karin Susanna Lundeflo

Födelsedatum:1914-08-12
Dödsdatum:2010-05-28
Gravsatt:2010-06-22
Ort:Brålanda
Område: 2
Gravnummer:G3 2 328, 329

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda