Karl Bertil Jonsson

Födelsedatum:1931-03-14
Dödsdatum:2002-10-23
Gravsatt:2002-11-12
Ort:Vänersborg
Område: 2
Gravnummer:G3 2 330, 331

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda