Karl Gunnar Torsten Frendberg

Födelsedatum:1932-12-12
Dödsdatum:2014-01-27
Gravsatt:2014-02-21
Ort:Brålanda
Område: 2
Gravnummer:G3 2 309, 310

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda