Lars Allan Larsson

Födelsedatum:1939-09-25
Dödsdatum:2013-01-21
Gravsatt:2013-02-15
Ort:Brålanda
Område: 2
Gravnummer:G3 2 316, 317

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda