Lars Axel Henning Axelsson

Födelsedatum:1934-06-15
Dödsdatum:2010-11-14
Gravsatt:2010-12-03
Ort:Gestad
Område: 2
Gravnummer:G3 2 318, 319

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda