Lars Herbert Larsson

Födelsedatum:1932-07-22
Dödsdatum:2002-06-17
Gravsatt:2002-07-02
Ort:Brålanda
Område: 2
Gravnummer:G3 2 332, 333

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda