Nils Gerhard Lundeflo

Födelsedatum:1914-08-27
Dödsdatum:2009-03-16
Gravsatt:2009-04-07
Ort:Brålanda
Område: 2
Gravnummer:G3 2 328, 329

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda