Stig Owe Artur Karlsson

Födelsedatum:1938-12-31
Dödsdatum:2017-07-18
Gravsatt:2017-08-08
Ort:Brålanda
Område: 2
Gravnummer:G3 2 261

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda