Ulf Bo Thomas Gustafsson

Födelsedatum:1974-05-13
Dödsdatum:2017-04-25
Gravsatt:2017-05-19
Ort:Brålanda
Område: 2
Gravnummer:G3 2 253, 254

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Gestads Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda