Albertina Andersson

Födelsedatum:1884-08-12
Dödsdatum:1952-10-22
Gravsatt:1952-11-05
Ort:Sundals-Ryr
Område: 2
Gravnummer:SRN 2 124

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Sundals-Ryr Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda