Alma Maria Andersson

Födelsedatum:1877-02-11
Dödsdatum:1963-03-12
Gravsatt:1963-03-29
Ort:Sundals-Ryr
Område: 2
Gravnummer:SRN 2 122

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Sundals-Ryr Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda