Anders Andersson

Födelsedatum:1878-03-15
Dödsdatum:1968-11-09
Gravsatt:1968-11-22
Ort:Sundals-Ryr
Område: 2
Gravnummer:SRN 2 133

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Sundals-Ryr Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda