Anders Gustaf Andersson

Födelsedatum:1872-01-04
Dödsdatum:1953-04-24
Gravsatt:1953-05-03
Ort:Sundals-Ryr
Område: 2
Gravnummer:SRN 2 250
SRN 2   250

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Sundals-Ryr Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda