Anna Britta Larsson

Födelsedatum:1844-01-14
Dödsdatum:1931-03-27
Gravsatt:1931-04-10
Ort:Sundals-Ryr
Område: 2
Gravnummer:SRN 2 133

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Sundals-Ryr Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda