Anna Helfrid Alfredsson

Födelsedatum:1907-07-17
Dödsdatum:1992-10-18
Gravsatt:1992-11-29
Ort:Brålanda
Område: 2
Gravnummer:SRN 2 235

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Sundals-Ryr Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda