Anna Katrina Andersson

Födelsedatum:1883-05-07
Dödsdatum:1960-09-20
Gravsatt:1960-09-29
Ort:Sundals-Ryr
Område: 2
Gravnummer:SRN 2 133

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Sundals-Ryr Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda