Anna Kristina Andersson

Födelsedatum:1872-10-26
Dödsdatum:1942-03-27
Gravsatt:1942-04-11
Ort:Sundals-Ryr
Område: 2
Gravnummer:SRN 2 235

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Sundals-Ryr Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda