Johan Rudolf Andersson

Födelsedatum:1904-01-26
Dödsdatum:1960-01-19
Gravsatt:1960-01-27
Ort:Trollhättan
Område: 2
Gravnummer:SRN 2 231

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Sundals-Ryr Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda