Johannes Andersson

Födelsedatum:1881-10-22
Dödsdatum:1930-04-09
Gravsatt:1930-04-17
Ort:Sundals-Ryr
Område: 2
Gravnummer:SRN 2 124

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Sundals-Ryr Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda