Karl Gustaf Andersson

Födelsedatum:1871-07-24
Dödsdatum:1949-11-05
Gravsatt:1949-11-16
Ort:Sundals-Ryr
Område: 2
Gravnummer:SRN 2 235

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Sundals-Ryr Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda