Maria Jansson

Födelsedatum:1877-09-15
Dödsdatum:1961-02-15
Gravsatt:1961-02-26
Ort:Mellerud
Område: 2
Gravnummer:SRN 2 250
SRN 2   250

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Sundals-Ryr Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda