Rut Elisabet Andersson

Födelsedatum:1909-07-20
Dödsdatum:1944-08-31
Gravsatt:1944-09-08
Ort:Sundals-Ryr
Område: 2
Gravnummer:SRN 2 231

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Sundals-Ryr Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda