Astrid Matilda Albinsson

Födelsedatum:1929-12-23
Dödsdatum:2015-07-25
Gravsatt:2015-11-03
Ort:Frändefors
Område: 7
Gravnummer:SRN 7 66A, 66B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Sundals-Ryr Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda