Bengt Harald Fogelberg

Födelsedatum:1923-04-28
Dödsdatum:2006-05-17
Gravsatt:2006-06-09
Ort:Brålanda
Område: 7
Gravnummer:SRN 7 13, 14

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Sundals-Ryr Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda