Bill Folke Bröjer

Födelsedatum:1919-02-03
Dödsdatum:2013-06-19
Gravsatt:2013-10-01
Ort:Säffle
Område: 7
Gravnummer:SRN 7 53

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Sundals-Ryr Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda