Ernst Algot Andersson

Födelsedatum:1905-12-19
Dödsdatum:1980-10-20
Gravsatt:1980-10-30
Ort:Sundals-Ryr
Område: 7
Gravnummer:SRN 7 64, 65

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Sundals-Ryr Nya

Allégatan 11
460 65 Brålanda