Axel Alfred Andersson

Födelsedatum:1928-03-11
Dödsdatum:2003-02-18
Gravsatt:2003-04-07
Ort:Gestad

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Timmervik, minneslunden

Allégatan 11
460 65 Brålanda

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se